Etichetă: dispozitii legale

Articolul 24

Art. 24 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii: a) să respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate de ANCPI, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare; b) să încheie convenţie cu beneficiarul pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare; c) să întocmească şi… Read more →

Articolul 22.1

Art. 22.1 – 10/07/2018 – articolul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018. (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei legi se realizează cu respectarea dispozițiilor legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. (2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, Agenția… Read more →