Etichetă: documentatia pentru autorizare

Articolul 20

Art. 20 – Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare (1) Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținut de… Read more →