Etichetă: documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

Articolul 89

Art. 89. – Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, cuprinde: a) Borderou; b) Dovada achitării tarifului; c) Cererea de recepţie şi înscriere; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de… Read more →