Etichetă: documentatie cadastrala

Articolul 39

Art. 39 – Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public al statului se realizează de Administrația Națională „Apele Române“ împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și cu informarea deținătorilor/ administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidența terenurilor ocupate de ape care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei entități… Read more →

Articolul 272

Art. 272. – Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează astfel: a) «abrogat» recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată; 11/01/2017 – litera a fost abrogată prin Ordin 1550/2016. b) «abrogat» recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, în funcţie… Read more →

Articolul 143

Art. 143. – Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape: a) recepţie documentaţie cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI; b) întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărâre judecătorească; c) înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.   Articolul 143 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 109

Art. 109. – (1) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, până la procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singură dată. (2) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, în baza documentaţiei cadastrale.… Read more →

Articolul 98

Art. 98. – (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în condiţiile art. 37 alin. (1) – (3) din Legea nr. 7/1996 republicată. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea… Read more →

Articolul 94

Art. 94. – Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris autentic notarial, fără întocmirea unei documentaţii cadastrale. Acest consimţământ nu este necesar dacă radierea s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat… Read more →

Articolul 33

Art.  33.  -­ (1)  Înscrierile  şi  radierile  efectuate  în  cărţile  funciare  nu  pot  fi   rectificate  decât  pe  baza  hotărârii  instanţei  judecătoreşti  definitive  şi   irevocabile  sau  pe  cale  amiabilă,  în  baza  unei  declaraţii  date  în  formă   autentică,  de  titularul  tabular,  respectiv  de  titular,  în  baza  unei  documentaţii   cadastrale. (2)  Prevederile  art.  31  se  vor  aplica  în  mod… Read more →