Etichetă: documentatie

Articolul 254

Art. 254. – Cererea pentru solicitarea avizului se depune cu cel mult trei luni înaintea începerii lucrărilor şi va fi însoţită de un exemplar al documentaţiei prin care se solicită avizul.   Articolul 254 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 252

Art. 252. – 11/01/2017 – Art. 252. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Cererea de emitere a avizului şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea documentaţiei emite, după caz: a) aviz de începere a lucrărilor; b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare. Dacă după emiterea notei de completare se constată… Read more →