Etichetă: documentele tehnice ale cadastrului

Articolul 23

Art. 23 – Potrivit Legii, situația imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară Read more →

Articolul 1

Art. 1 – (1) Lucrarile sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activitati ce au ca scop: a) Identificarea imobilelor, masurarea, descrierea si inregistrarea lor in documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acostora pe planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, inregistrarea in documentele tehnice si stocarea pe suporturi… Read more →

3.6 Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului

3.6 Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului Prestatorul actualizează documentele tehnice finale ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare. Actualizarea fișierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează de către Prestator prin adăugarea la conținutul inițial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI… Read more →

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral care face obiectul înregistrării sistematice și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. 31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019. Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de… Read more →

3.3.2.2 Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan

3.3.2.2 Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferențiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului și se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situația din acte și teren. În situația în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informațiilor obținute de… Read more →

Articolul 282

Art. 282. – (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători. (2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de… Read more →