Etichetă: documentele tehnice

Articolul 8

Art. 8 – Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt: a) planul cadastral – conținutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1; b) registrul cadastral al imobilelor – modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători – modelul opisului… Read more →

2.1 Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru

2.1 Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale selectate de către Achizitor. După parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 1.3. lit. a)-d) și, respectiv f)-i), se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv: registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic… Read more →

Articolul 12

Art.  12.  -­ (1)  Documentele  tehnice  ale  cadastrului  se  întocmesc  pentru   fiecare  sector  cadastral  şi  evidenţiază  situaţia  de  fapt  constatată  de  persoana   autorizată  care  efectuează  lucrările  de  înregistrare  sistematică  şi  constituie   temeiul  înregistrării  din  oficiu  a  imobilelor  în  evidenţele  de  cadastru  şi  în  cartea   funciară. Documentele  tehnice  sunt: a)  planul  cadastral; b)  registrul  cadastral  al  imobilelor;… Read more →