Etichetă: dosar de autorizare

Articolul 62

Art. 62 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Taxa de autorizare, de recunoaștere a autorizării și de schimbare a certificatului de autorizare se achită de solicitant înaintea depunerii cererii, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare. (2) Persoanele care beneficiază de recunoașterea autorizării trebuie să aibă cunoștințe de limba română necesare pentru exercitarea profesiei în… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Cererile persoanelor juridice se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor de autorizare sau în registrul de evidență a dosarelor de recunoaștere a autorizării, care se completează în format analogic și digital, de către secretarul comisiei de autorizare. (2) Dosarele rămân în arhiva ANCPI, indiferent de decizia… Read more →

Articolul 6

Art. 6 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea obținerii autorizării, persoana fizică prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2; b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; c) listă a lucrărilor de specialitate realizate și a celor… Read more →