Etichetă: expertize tehnice

Articolul 29

Art. 29. – (1) Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28. (2) Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate… Read more →

Articolul 27

Art. 27. – (1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul stabilite și verifică obligatoriu următoarele: a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; b) referatul proprietarului/ administratorului/ utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legii; c) cartea tehnică a construcției completată; d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor… Read more →

Articolul 18

Art. 18. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile art. 17 alin. (4); (2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea… Read more →

Articolul 17

Art. 17. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele: a) existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale; b) existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile; c) construcția prezintă vicii a căror remediere este de… Read more →

Articolul 15

Art. 15. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. (2) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la… Read more →