Etichetă: extrasul de carte funciara pentru informare

Articolul 7

Art. 7 – (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor. (2) Experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente: a) coordonatele… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) şi ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului,… Read more →

Articolul 113

Art. 113 – (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărților funciare sunt: a) extrasul de carte funciară pentru informare; b) extrasul de plan cadastral. (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic. (3) Extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan… Read more →

Articolul 10.1

Locuințele și unitățile individuale pot fi înstrăinate și dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică notarială, sub sancțiunea nulității absolute. Dovada dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra unei unități de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate și a extrasului de carte funciară pentru informare. (la 24-07-2010, Art. 10^1 a fost modificat… Read more →

3.8 Deschiderea cărţilor funciare

3.8 Deschiderea cărţilor funciare După emiterea Procesului-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală», OCPI deschide noile cărți funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului și a documentelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI. OCPI transmite Achizitorului și Primăriei documentele tehnice ale cadastrului finale, în format digital. În urma deschiderii… Read more →

Articolul 340

Art. 340. – 01/01/2016 – Art. 340. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt: a) extrasul de carte funciară pentru informare; b) extrasul de plan cadastral. (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul… Read more →

Articolul 337

Art. 337. – (1) Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic. (2) În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice. (3) În partea a II- a… Read more →

Articolul 241

Art. 241. – După intabularea dreptului de proprietate al statului/unităţii administrativ- teritoriale asupra coridorului de expropriere, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului, se eliberează expropriatorului încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul de plan cadastral.   Articolul 241 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte… Read more →

Articolul 56

Art. 56. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 56. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. În cazul transmiterii dreptului de proprietate, un exemplar al încheierii de carte funciară, însoţit de extrasul de carte funciară pentru informare, se comunică Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale.   Articolul 56 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele… Read more →