Etichetă: fenomenul de poluare

Articolul 23

Art. 23 – (1) Administrația Națională «Apele Române», prin administrațiile bazinale de apă, organizează și desfășoară activitatea de prevenire a poluărilor accidentale și de înlăturare a efectelor lor, pe bază de planuri elaborate în funcție de condițiile specifice bazinelor hidrografice respective și de natura substanțelor poluante ce pot fi evacuate accidental. (la 19-02-2010, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat… Read more →