Etichetă: fisa de date

Articolul 35

Art. 35 – (1) Dispozițiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile: a) imobilelor situate în intravilan; b) imobilelor din unitățile administrativ teritoriale pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, situate în zonele de extravilan; c) imobilelor situate în zonele foste necooperativizate. (2) Persoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă… Read more →

3.5 Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare

3.5 Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare Cererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare. Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 10. Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluționare a cererilor… Read more →

3.3.4.1 Identificarea deţinătorilor

3.3.4.1 Identificarea deţinătorilor Prestatorul şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători legali ai imobilelor. Imobilul cu deţinător identificat este acel imobil pentru care, după caz: a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice; b) posesia este stabilită conform prevederilor art. 13 din Lege. În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din… Read more →

3.3.3 Pregătirea fişei de date a imobilului

3.3.3 Pregătirea fişei de date a imobilului Prestatorul integrează și corelează în fișa de date a imobilului informațiile provenite din toate sursele de date disponibile. Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele din sectorul/ sectoarele cadastrale. Fișele de date ale imobilelor, pentru care au fost identificați posesori, vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori și de către… Read more →

Articolul 381

Art. 381. – Termeni utilizaţi în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru: – prin deţinător de imobil se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori deţinător precar; – fişa de date este un document de lucru, ce conţine informaţii despre imobil preluate de la oficiul teritorial ori… Read more →

Articolul 315

Art. 315. – 01/01/2016 – Art. 315. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 În cazul imobilelor ai căror proprietari sunt identificaţi dar se constată că aceştia sunt decedaţi, executantul completează fişa de date a imobilului pe numele defunctului şi se menţionează faptul că proprietarul este decedat. Menţiunea faptului că proprietarul este decedat se efectuează şi în documentele tehnice… Read more →