Etichetă: format digital

Articolul 117

Art. 117 – Oficiul teritorial transmite unității administrativ-teritoriale un exemplar al Livrării-Documente tehnice ale cadastrului finale în format digital. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 37

Art. 37 – (1) Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare.… Read more →

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală Recepția documentelor aferente Livrării nr. 2 se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și după cea de soluționare a cererilor de rectificare. În această etapă Prestatorul actualizează/ corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări… Read more →

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral care face obiectul înregistrării sistematice și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. 31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019. Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de… Read more →

Articolul 329

Art. 329. – 01/01/2016 – Art. 329. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează prin proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la terminarea perioadei de afişare, de către comisia prevăzută la art. 327 alin. (1). 26/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1608/2016 (2) Procesul verbal se… Read more →

Articolul 224

Art. 224. – (1) Planul parcelar se întocmeşte la nivel de tarla, în format analogic şi digital, iar datele textuale şi spaţiale se introduc prin documentaţia în format digital, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Tabelul parcelar se întocmeşte în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls. 14/09/2017 – alineatul a fost modificat prin Regulament din… Read more →

Articolul 212

Art. 212. – (1) «abrogat» Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţi funciare electronice vor fi emise şi eliberate de către referentul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de registratură şi relaţii cu publicul. 01/01/2016 – alineatul a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (2) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţile funciare în format… Read more →