Etichetă: furnizarea datelor

Articolul 291

Art. 291. – (1) Predarea datelor se poate face pe etape, conform programului stabilit cu executantul lucrării şi se realizează prin proces verbal de predare-primire sau prin protocol, după caz, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate. (2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru se face cu titlu gratuit. (3) Executantul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi… Read more →