Etichetă: gaze

Articolul 102

Art. 102 – (1) Liniile de telecomunicații și cele de transport și distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum și alte instalații similare, se vor grupa și amplasa de-a lungul și în imediata apropiere a cailor de comunicații – șosele, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigații și de desecări și… Read more →