Etichetă: gospodarirea localitatilor urbane si rurale

Articolul 34

Art. 34 – (1) În zonele în care albiile sunt amenajate prin lucrări de apărare, consolidare, terasamente sau alte asemenea lucrări, obligația de întreținere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrări, ca și de întreținere a albiilor în zona amenajată, a cuvetelor și a malurilor revine celor care au în administrare sau în exploatare lucrările respective. (2) Deținătorii cu orice titlu… Read more →