Etichetă: graficul de activitati

Articolul 73

Art. 73 – În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificațiile tehnice – Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea… Read more →

Articolul 53

Art. 53 – (1) Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos: Livrarea – Documente tehnice ale cadastrului finale Nr. crt. Livrabil Format analogic Format digital 1 Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc. nu .pdf*) 2 Fișierele .cgxml nu .xml*) 3 Registrul cadastral al… Read more →

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală Recepția documentelor aferente Livrării nr. 2 se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și după cea de soluționare a cererilor de rectificare. În această etapă Prestatorul actualizează/ corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări… Read more →

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului Activitățile, livrările și recepțiile se realizează conform graficului de activități din Anexa nr. 9 și conform graficului de livrare din contract. Recepția se efectuează de către comisia de recepție din cadrul OCPI, constituită din membri și membri supleanți numiți prin decizie a directorului, și are ca scop verificarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice care au… Read more →