Etichetă: hidrologie opertiva

Articolul 85.2

Art. 85.2 – De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru: a) conservarea ecosistemelor acvatice și delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă din domeniul public al statului; (la 11-06-2006, Lit. a) a art. 85.2 a fost modificată de pct.… Read more →