Etichetă: identificator unic la nivel de UAT

Articolul 20

Art. 20 – (1) Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID – număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT-ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil. (2) Datele grafice și textuale asociate unui… Read more →