Etichetă: impactul activitatii umane

Articolul 2.14

Art. 2.14 – Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru inversarea tendinței semnificative și susținute de creștere a concentrației oricărui poluant rezultate din impactul activității umane în conformitate cu prevederile art. 2.5 și 2.7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2.9, în scopul reducerii în mod treptat a poluării apei… Read more →

Articolul 2.1

Art. 2.1 – (1) Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane sunt: (la 19-02-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 2.1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) a) prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de apă… Read more →