Etichetă: inregistrare fiscala

Post navigation

Art. 6

Art. 6. – (1) Cuprinsul cărții funciare este prevăzut la art. 23 din Legea nr. 7/1996. (2) Cărțile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială/sector al Municipiului București. (3) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a și a III-a a cărții funciare, se vor indica: a) numărul curent al operațiunii înscrise; b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;… Read more →

Articolul 29

 Art.  29.   -­ – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)   În  cazul  în  care  registratorul  admite  cererea,  dispune   intabularea  sau  înscrierea  provizorie  prin  încheiere,  dacă  înscrisul   îndeplineşte  următoarele  condiţii  limitative: a)  este  încheiat  cu  respectarea  condiţiilor  de  formă  prevăzute  de  lege; b)  identifică  corect  numele  sau  denumirea  părţilor  şi  menţionează… Read more →