Etichetă: inscrierea imobilelor

Articolul 229

Art. 229. – (1) Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţine următoarele documente: a) borderoul; b) cererea de recepţie şi înscriere; c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice şi ale mandatarilor acestora sau certificat… Read more →