Etichetă: instalatii de epurare

Articolul 107

Art. 107 – (1) Pentru lucrările existente pe ape sau în legătură cu apele, neautorizate, utilizatorii de apă sau deținătorii lucrărilor respective vor întocmi documentele necesare și vor solicita autorizația de gospodărire a apelor în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 107 al… Read more →

Articolul 16

Art. 16 – (1) Pentru protecția resurselor de apă, se interzic: a) punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de… Read more →