Etichetă: instalatii

Articolul 15

Art. 15 – Autorizarea executării lucrărilor de desființare a construcțiilor/lucrărilor (1) Desființarea – demolarea, dezafectarea, dezmembrarea parțială sau totală, ori alte lucrări asemenea – a construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror lucrări/amenajări, se poate face, în… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – (1) Dreptul de folosința a apelor de suprafață sau subterane, inclusiv a celor arteziene, se stabilește prin autorizația de gospodărire a apelor și se exercita potrivit prevederilor legale. Acest drept include și evacuarea, în resursele de apă, de ape uzate, ape din desecări ori drenaje, ape meteorice, ape de mina sau de zăcământ, după utilizare. (2) Apele de suprafață… Read more →

Articolul 8

Art. 8. – (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Autorizaţia de… Read more →