Etichetă: intabularea in cartea funciara

Articolul 3

Art. 3 – (1) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, în două exemplare. (2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006,… Read more →

Articolul 170

Art. 170. – 01/01/2016 – Art. 170. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerţului, a certificatului de înmatriculare, precum şi a hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă… Read more →