Etichetă: interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii

Articolul 123

Art. 123 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*). (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: – art. 1-36 și 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974; – Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea țărănimii, publicat în Monitorul… Read more →