Etichetă: investitor

Articolul 6

Art. 6. – În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) investitor – persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția… Read more →

Articolul 5

Art. 5. – (1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor / beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru: a) asigurarea şi racordarea / branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie / transport energetic… Read more →