Etichetă: la nivel de uat

Articolul 60

Art. 60 – În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 – Raport preliminar; Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea… Read more →

Articolul 36

Art. 36 – Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. Prin excepție, pentru lucrările de înregistrare sistematică derulate pentru întreg UAT-ul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește la nivel de UAT.… Read more →