Etichetă: legea apei

Articolul 5.1

Art 5.1 – (1) La nivelul fiecărui bazin hidrografic se va stabili un registru al zonelor protejate, care va include toate corpurile de apă folosite pentru prelevare în scopul potabilizării, precum și celelalte zone protejate cuprinse în anexa nr. 1.2. (2) Registrul zonelor protejate va fi realizat și reactualizat prin grija Administrației Naționale «Apele Române». (3) La nivelul fiecărui district de bazin hidrografic se… Read more →

Articolul 2.9

Art. 2.9 – (1) În cazul aplicării prevederilor art. 2.2 -2.5 și ale art. 2.7, trebuie să se asigure că aplicarea acestora nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2.1 în alte corpuri de apă din cadrul aceluiași district al bazinului hidrografic și că acest lucru este în conformitate cu alte reglementări în vigoare. (2) Etapele pentru asigurarea aplicării noilor prevederi,… Read more →

Articolul 2.4

Art. 2.4 – În situația în care se constată că anumite corpuri de apă sunt foarte afectate de activitatea umană sau condițiile naturale identificate în conformitate cu art. 43 alin. (1.4) sunt de asemenea natură încât obiectivele prevăzute la art. 2.1 alin. (1) și (2) sunt nerealizabile din punct de vedere tehnic ori implică costuri disproporționate, pot fi adoptate obiective mai puțin severe numai dacă sunt… Read more →