Etichetă: legea apelor

Articolul 76.11

Art. 76.11 – Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le emite sau pe care Guvernul le emite în domeniul reglementat de prezenta lege. (la 19-02-2010, Art. 76.11 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL… Read more →

Articolul 38

Art. 38 – Pentru asigurarea folosirii raționale a apelor subterane, a lacurilor și nămolurilor terapeutice, precum și a agregatelor minerale din albii, cercetarea și evaluarea se vor face conform prevederilor legislației în vigoare. (la 29-08-2004, Art. 38 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din… Read more →

Articolul 2.1

Art. 2.1 – (1) Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane sunt: (la 19-02-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 2.1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) a) prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de apă… Read more →