Etichetă: legea fondului funciar

Articolul 116

Art. 116 – (1) De la data înființării din oficiu a cărților funciare orice evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice își pierd valabilitatea. (2) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară. (3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în… Read more →

Articolul 18

Documentația de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de utilitate publică de interes național, județean și local din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte… Read more →

Legea fondului funciar nr. 18/1991

Legea fondului funciar nr. 18 din 19.02.1991 Notă  **) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dându-se textelor o noua numerotare. Menționăm că Legea nr. 169/1997 conține și unele articole proprii, numerotate de la II la V, care nu au fost încorporate în… Read more →

Articolul 345

Art. 345. – (1) Potrivit Legii, de la data deschiderii cărţilor funciare electronice, registrele de transcripţiuni-inscripţiuni, vechile cărţi funciare, planurile şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale ce au făcut obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, cu noile cărţi funciare şi cu noul plan cadastral. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva oficiului teritorial şi… Read more →

Articolul 52

Art.  52.  -­ (1)  Prezenta  lege  intră  în  vigoare  la  90  de  zile  de  la  publicarea  ei   în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I. (2)   Până  la  data  de  31  decembrie  2020,  titularii  sarcinilor  înscrise  în   registrele  de  transcripţiuni-­inscripţiuni  vor  solicita  deschiderea  cărţilor  funciare   pentru  imobilele  în  cauză,  în  condiţiile  prezentei  legi,  şi  transcrierea  sarcinilor  … Read more →

Articolul 39

Art.  39.  – Actul  juridic  privind  constituirea  sau  transmiterea  unui  drept  real   imobiliar,  valabil  încheiat  anterior  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,   netranscris  în  registrul  de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni  ori,  după  caz,  neînscris   în  cartea  funciară,  îşi  produce  efectele  la  data  înscrierii  în  cartea  funciară, potrivit  prevederilor  prezentei  legi. Actul  sub  semnătură  privată,  valabil   încheiat,  va… Read more →

Articolul 15

Art.  15.  – (1)  De  la  data  deschiderii  cărţilor  funciare  din  oficiu,  registrele  de   transcripţiuni  şi  inscripţiuni,  cărţile  funciare  şi  orice  alte  evidenţe  de  cadastru  şi   publicitate  imobiliară  se  vor  înlocui,  pentru  sectoarele  cadastrale  respective,   cu  planul  cadastral  şi  noile  cărţi  funciare.  Vechile  evidenţe  se  păstrează  în   arhiva  biroului  teritorial  şi  pot  fi  consultate  pentru  istoric.… Read more →