Etichetă: legislatia in vigoare

Articolul 38

Art. 38 – Pentru asigurarea folosirii raționale a apelor subterane, a lacurilor și nămolurilor terapeutice, precum și a agregatelor minerale din albii, cercetarea și evaluarea se vor face conform prevederilor legislației în vigoare. (la 29-08-2004, Art. 38 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din… Read more →

Articolul 2.9

Art. 2.9 – (1) În cazul aplicării prevederilor art. 2.2 -2.5 și ale art. 2.7, trebuie să se asigure că aplicarea acestora nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2.1 în alte corpuri de apă din cadrul aceluiași district al bazinului hidrografic și că acest lucru este în conformitate cu alte reglementări în vigoare. (2) Etapele pentru asigurarea aplicării noilor prevederi,… Read more →