Etichetă: legislatie ancpi

Articolul 272

Art. 272. – Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează astfel: a) «abrogat» recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată; 11/01/2017 – litera a fost abrogată prin Ordin 1550/2016. b) «abrogat» recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, în funcţie… Read more →

Articolul 8

Art. 8. – (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ- teritoriale în care este situat imobilul. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) Documentaţiile cadastrale se recepţionează cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. (3) Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.   Articolul 8 – ODG… Read more →