Etichetă: limita UAT

Articolul 301

Art. 301. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 301. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Oficiul teritorial pune la dispoziţia executantului limitele intravilanelor unităţilor administrativ-teritoriale. (2) În cazul în care limita intravilanului intersectează construcţii, acestea vor fi incluse în intravilan.   Articolul 301 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 286

Art. 286. – (1) Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează în vederea localizării imobilelor pe planul cadastral şi pentru gestionarea eficientă a informaţiilor grafice. (2) În vederea determinării sectoarelor cadastrale, executantul lucrărilor sistematice de cadastru realizează următoarele operaţiuni: a) stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale; b) numerotarea sectoarelor cadastrale. (3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, a ortofotomozaicului,… Read more →

Articolul 285

Art. 285. – 01/01/2016 – Art. 285. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a limitelor intravilanelor existente în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (2) În cazul în care un imobil este traversat de limita unităţii administrativ – teritoriale, înscrierea… Read more →

Articolul 263

Art. 263. – Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde: a) borderoul; b) dovada achitării tarifelor legale; c) cererea de recepţie; d) copia avizului de începere a lucrării; e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului; f) calculul analitic al suprafeţei unităţii… Read more →