Etichetă: litigiile in curs

Articolul 65

Art. 65 – Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către instanțele sesizate, indiferent de faza procesuală în care se află, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizării, ținând însă seama, când este cazul, și de dispozițiile prezentei legi. Art. 65 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →