Etichetă: livrabile

Articolul 77

Art. 77 – (1) Verificarea cantitativă se realizează de către Comisia de recepție, prin parcurgerea următorilor pași: a) se determină numărul fișierelor ID.cgxml; b) se determină numărul fișierelor ID.pdf; c) se determină numărul fișierelor ID-Cn-Um.pdf asociate; d) se verifică integritatea și cerințele de conținut ale fișierelor, respectiv 1% din fișiere, alese aleatoriu din toate tipurile, se deschid și se constată… Read more →

Articolul 73

Art. 73 – În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificațiile tehnice – Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea… Read more →

3.7.1 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare

3.7.1 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare Activitatea de recepție se desfășoară în două etape. Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepție din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele aferente acestei etape sunt corecte și solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea de către Comisia de recepție… Read more →