Etichetă: lucrari de inregistrare sistematica

Articolul 60

Art. 60 – În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 – Raport preliminar; Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea… Read more →

Articolul 38

Art. 38 – Livrările se predau pe suport electronic. Pe eticheta suportului se menționează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT …………………, sectorul/sectoarele cadastrale ……………..; – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea… Read more →

Articolul 17

Art. 17 – (1) În cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară la nivel de UAT, Prestatorul are și obligația de a organiza, cu ajutorul primăriei, cel puțin un punct de informare unde cetățenii pot solicita explicații suplimentare. Organizarea punctelor de informare se realizează în așa fel încât să se maximizeze participarea cetățenilor la lucrările de cadastru. (2)… Read more →

Articolul 15

Art. 15 – În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în cadrul Programului Național, toate materialele informaționale (pliante și postere) vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către CNC prin intermediul OCPI. Excepție fac lucrările derulate din fondurile proprii ale UAT-urilor. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaționale, precum și cantitățile necesare vor fi stabilite de ANCPI la solicitarea OCPI și vor… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – (1) În cadrul comunităților din UAT-ul care face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situației civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le dețin. (2) Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilități, persoanele care nu știu să scrie ori să citească,… Read more →

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI Livrările se predau pe DVD. Pe eticheta suportului se menţionează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT. . .; – Livrarea nr . . . . . . . . . . /Sector cadastral nr . . . . . . . . . . ; – Conţinutul livrării. Structura de… Read more →

Articolul 323

Art. 323. – 26/01/2017 – Art. 323. – a fost modificat prin Ordin 1608/2016 Recepţia documentaţiei tehnice se poate realiza la nivel de unitate administrativ-teritorială ori pe sectoare cadastrale, în funcţie de obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică stabilite în contractul de servicii.   Articolul 323 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →