Etichetă: lucrari de specialitate

Articolul 47

Art. 47 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Dreptul de a realiza lucrări de specialitate se retrage în următoarele cazuri: a) când se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aplicarea mai multor sancțiuni, dintre care cel puțin una este suspendarea; b) când se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru a treia sancțiune disciplinară… Read more →

Articolul 45

Art. 45 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare a persoanelor fizice și juridice se suspendă în următoarele cazuri: a) pe o perioadă de o lună, în caz de: – neplata amenzii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare; – neprezentarea nemotivată la convocarea OCPI… Read more →

Articolul 37

Art. 37 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele juridice autorizate au următoarele drepturi: a) să participe la licitaţii conform prevederilor legale; b) să încheie convenţii de colaborare; c) să acorde consultanţă tehnică de specialitate pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate; d) să execute lucrări de specialitate şi măsurători pentru clasa… Read more →

Articolul 26

Art. 26 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicită şi se acordă în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel: a) clasa a III-a – pentru categoriile de lucrări B, C; b) clasa a II-a – pentru categoria de lucrări A; c) clasa I – pentru categoria de lucrări… Read more →

Articolul 22

Art. 22 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) După promovarea examenului de autorizare sau după recunoașterea autorizării se emite de către OCPI, respectiv ANCPI certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării, conform modelelor prezentate în anexa nr. 5. (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea certificatului de autorizare sau a certificatului… Read more →

Articolul 380

Art. 380. – Glosar de termeni tehnici: – categorie de folosinţă a terenului – caracterizare codificată din punct de vedere al scopului pentru care este utilizat; – condominiu – imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte… Read more →

Articolul 278

Art. 278. – (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale. 11/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (2) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se… Read more →

Articolul 251

Art. 251. – 11/01/2017 – Art. 251. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Avizul de începere a lucrării reprezintă documentul prin care se permite începerea şi desfăşurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafaţă de desfăşurare a lucrării şi într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuţie.   Articolul 251 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare,… Read more →

Articolul 45

 Art.  45.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Agenţia  Naţională  întocmeşte,  în  termen  de  30  de  zile  de  la   data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,  regulamentul  de  organizare  şi   funcţionare  a  birourilor  teritoriale  din  cadrul  oficiilor  teritoriale. (2) Persoanele autorizate cu executarea de lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei… Read more →

Articolul 14

 Art.  14.  -­ (1) Documentele tehnice realizate la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale se afișează, prin grija oficiului teritorial, în condițiile art. 11 alin. (2) lit. k), pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia… Read more →