Etichetă: masuratori GNSS

Articolul 383

Art. 383. – Termeni utilizaţi în cadrul măsurătorilor GNSS: – Global Navigation Satellite System – Sistem de Navigaţie Globală, care utilizează sateliţi artificiali ai Pământului – GNSS; – Reţeaua Geodezică Naţională determinată prin tehnologie GNSS – RGN – GNSS; – Receiver Independent Exchange Format – Formatul universal standardizat pentru schimbul de date GNSS, independent de receptor – RINEX; – Real… Read more →

Articolul 351

Art. 351. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. Măsurătorile GNSS efectuate de persoanele fizice sau juridice autorizate se verifică la teren şi la birou de către specialiştii oficiilor teritoriale sau ai Agenţiei Naţionale. Articolul 351 – ODG 700/2014 actualizat – Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 25

Art. 25. – (1) Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile şi documentaţia în format digital aferentă, conform prevederilor prezentului regulament. Lipsa documentaţiei în format digital înregistrată on-line constituie motiv de respingere a cererii. <<abrogat>> (2) În situația în care măsurătorile au fost efectuate prin tehnologie GNSS, documentația în format digital va fi completată cu acestea. Alineatul 2… Read more →