Etichetă: neconcordante

Articolul 17

Art. 17. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele: a) existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale; b) existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile; c) construcția prezintă vicii a căror remediere este de… Read more →

Articolul 49

Art. 49. – (1) Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege: a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite; b) calcule efectuate greşit; c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren, în cazul verificărilor la teren; d) serviciul incorect solicitat,… Read more →