Etichetă: nisipuri si pietrisuri

Articolul 16

Art. 16 – (1) Pentru protecția resurselor de apă, se interzic: a) punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de… Read more →