Etichetă: norme metodologice

Articolul 1

Art. 1 – Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziția celor interesați din domeniul executării lucrărilor de construcții – administrația publică locală și centrală, investitori, proiectanți, instituții și autorități avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, precum și executanți – a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare și… Read more →

Ordinul 839/2009 Normele metodologice Legea 50/1991

Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții EMITENT : MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 23 noiembrie 2009 Modificat si completat prin În temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență… Read more →

Articolul 15

Alocațiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuințelor și pentru realizarea de noi locuințe, și se transmit consiliului județean și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, după caz. Propunerile de alocații din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare județ și municipiul București, se… Read more →

Articolul 1

(1) Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, denumită în continuare lege, pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege. (2) Coridorul de expropriere reprezintă suprafața de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi… Read more →

HGR 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010

HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Emitent Guvernul României. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 33 din Legea nr. 255/2010 privind… Read more →

Articolul 33

Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenției… Read more →

Articolul 21

(1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor elabora normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului culturii, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România… Read more →

Articolul 3

(1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de… Read more →