Etichetă: nota de completare

Articolul 1

Art. 1. – (1) Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la… Read more →

Articolul 376

Art. 376. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 376. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior. (2) Termenul pentru soluţionarea în regim de urgenţă se calculează de la data depunerii cererii şi a dovezii achitării… Read more →

Articolul 267

Art. 267. – (1) Cererea de recepţie şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea lucrării emite: a) proces-verbal de recepţie, sau b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu au fost îndeplinite cerinţele sau remedierea problemelor semnalate… Read more →

Articolul 252

Art. 252. – 11/01/2017 – Art. 252. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Cererea de emitere a avizului şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea documentaţiei emite, după caz: a) aviz de începere a lucrărilor; b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare. Dacă după emiterea notei de completare se constată… Read more →