Etichetă: nulitate absoluta

Articolul 30

Art.  30.  -­ (1)  Dacă  registratorul  constată  că  actele  depuse  în  justificarea   cererii  de  înscriere  în  cartea  funciară,  precum  şi  aceasta  din  urmă  nu   întrunesc  condiţiile  de  formă  cerute  de  lege  pentru  validitatea  acestora,   cererea  se  respinge  printr-­o  încheiere  motivată. (2)  Registratorul  va  respinge  cererea  de  înscriere  a  actului  juridic  a  cărui   nulitate  absolută  este  prevăzută… Read more →