Etichetă: numar parcela

Articolul 225

Art. 225. – (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt: – documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial; – măsurarea conturului tarlalei; – verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de proprietate şi a proceselor verbale de punere în posesie emise de către comisia locală de fond funciar; – identificarea imobilelor din planul parcelar… Read more →