Etichetă: obiective de interes national

Legea 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Publicat în   MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articole: 1 ; 2 ; 3 Capitolul II Etapele procedurii de expropriere Articolul: 4 Secţiunea 1 Etapa I – Aprobarea… Read more →

Articolul 243

Art. 243. – Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum şi a oricăror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind înregistrarea, recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local.   Articolul 243 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 242

Art. 242. – (1) În vederea finalizării exproprierilor imobilelor potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana autorizată, la solicitarea expropriatorului, întocmeşte documentaţiile cadastrale individuale. (2) Documentaţiile cadastrale individuale se întocmesc pe baza limitei coridorului de expropriere care a fost… Read more →