Etichetă: oficiile teritoriale

Articolul 278

Art. 278. – (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale. 11/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (2) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se… Read more →

Articolul 48

Art.  48.  – Oficiile  teritoriale  şi  birourile  teritoriale  realizează,  păstrează  şi   asigură  conservarea  copiilor  de  siguranţă  de  pe  documentele  de  cadastru,   geodezie,  cartografie  şi  publicitate  imobiliară,  inclusiv  de  pe  microfilme  sau   suporturi  informatice.   Articolul 48. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →

Articolul 17

Art.  17.  -­ Agenţia  Naţională  şi  oficiile  teritoriale  din  subordine  au  obligaţia   de  a  furniza,  la cerere, organelor  abilitate  evidenţele  necesare  stabilirii  valorii   de  impunere. Articolul 17. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata   Read more →