Etichetă: oficiul teritorial

Articolul 301

Art. 301. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 301. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Oficiul teritorial pune la dispoziţia executantului limitele intravilanelor unităţilor administrativ-teritoriale. (2) În cazul în care limita intravilanului intersectează construcţii, acestea vor fi incluse în intravilan.   Articolul 301 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 260

Art. 260. – «abrogat» 11/01/2017 – Art. 260. – a fost abrogat prin Ordin 1550/2016. Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează de oficiul teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau de Agenţia Naţională/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.   Articolul 260 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 128

Art. 128. – 14/09/2017 – Art. 128. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 Dacă oficiul teritorial nu poate identifica poziţia imobilului, punerea în concordanţă a informaţiilor se realizează în baza măsurătorilor efectuate la teren şi a documentaţiei întocmită de o persoană autorizată, conform prevederilor art. 129, la solicitarea persoanelor interesate.   Articolul 128 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul… Read more →

Articolul 34

Art. 34. – Documentarea tehnică constă în: a) analizarea situaţiei existente, în conformitate cu datele şi documentele deţinute de proprietar, în relaţie cu elementele existente în teren; b) solicitarea de informaţii actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.   Articolul 34 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 32

Art.  32.  -­ Soluţionarea  plângerii  împotriva  încheierii  de  carte  funciară,  a   acţiunii  în  justificare  tabulară, în  rectificare,  precum  şi  prestaţie  tabulară  se   face  fără  citarea  oficiului  teritorial.   Articolul 32. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →

Articolul 27

Art.  27.  – (1)  Imobilele  ce  aparţin  domeniului  public  şi  domeniului  privat  al   statului  sau,  după  caz,  al  unităţii  administrativ-­teritoriale  se  vor  înscrie  în  cărţi   funciare  speciale  ale  unităţii  administrativ-­teritoriale  pe  care  sunt  situate,  cu   excepţiile  prevăzute  de  lege. (2)  Cărţile  funciare  speciale  se  ţin  de  către  birourile  teritoriale  ale  oficiului   teritorial.   Articolul 27. Legea… Read more →