Etichetă: opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor si a altor detinatori

Articolul 85

Art. 85 – Cu privire la la livrabilul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 3. Se verifică dacă informațiile din fișierele .cgxml din eșantionul verificat corespund celor din Opis. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si… Read more →

Articolul 36

Art. 36 – Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. Prin excepție, pentru lucrările de înregistrare sistematică derulate pentru întreg UAT-ul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește la nivel de UAT.… Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt: a) planul cadastral – conținutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1; b) registrul cadastral al imobilelor – modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători – modelul opisului… Read more →