Etichetă: ordinul 700/2014 actualizat in 2015

Articolul 340

Art. 340. – 01/01/2016 – Art. 340. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt: a) extrasul de carte funciară pentru informare; b) extrasul de plan cadastral. (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul… Read more →

Articolul 120

Art. 120. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 120. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se acordă numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea… Read more →

Articolul 60

Art. 60. – (1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) Cererea de reexaminare va fi însoţită de copia încheierii de carte funciară atacată şi va fi motivată. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin… Read more →